Falešné společenstvo

O nás Tvorba CD Vystoupení Fotogalerie

Členové Falešného společenstva

Jelikož nejsme žádné pevné těleso, je hranice mezi členstvím a nečlenstvím velmi mlhavá. Shodli jsme se, že za člena se může považovat každý, kdo se účastnil alespoň dvou akcí Falešného společenstva. Ale je to jen možnost - členství nikomu nenutíme a rozhodnout se může každý sám. Zde uvádíme seznam členů a seznam příznivců. Pokud se někdo cítí být zařazen špatně nebo nezařazen vůbec, nechť se nám ozve, my to napravíme :-)

Členstvo hudebně aktivní

Podpůrný tým

Členstvo občasné a neaktivní

Dorost

Příznivci